26.01.2023 byli uživatelé GRAND 32 mailem nebo osobně upozorněni na možný problém při výpočtu účetních odpisů v případě, že byly vypočteny a účtovány MĚSÍČNĚ (ročních účetních odpisů se problém netýká).