V PDF příručce najdete podrobný popis úprav programu a další informace k zadávání mezd pro DPČ a DPP od října 2023.

Po aktualizaci programu bude automaticky přidána mzdová složka pro paušální náhradu za výkon práce na dálku (home office).

Dojde k rozšíření vzorů smluv o informace o obsahu pracovního poměru a DPČ/DPP dle vzorů MPSV.

V programu je přidán tisk podkladu pro potvrzení o čistém příjmu.

Z Grandu lze spustit Průzkumníka Windows ve složce s dokumenty zaměstnanců.

Předvahu, rozvahu a výsledovku ve Windows je možné tisknout přímo z Grandu.

V záznamní povinnosti DPH sestavené pomocí menu "Finance - Evidence DPH - Přehled dokladů" program volitelně nahradí text účetního dokladu názvem partnera z prvotního dokladu.

V programu se kurz cizích měn doposud načítal k datu vystavení či přijetí faktury a dalších dokladů. Volitelně to může být k datu DUZP daňových dokladů.

Program je doplněn o možnost importovat faktury přijaté v XML formátu programu Pohoda.

Platební příkazy můžete exportovat i do banky PPF ve formátu ABO.

GRAND používá novou verzi ARES pro zjišťování informací o partnerovi.

Oprava chyby z verze 33.200 - při tisku pomocí programu DOSPRINT s nastavením tiskárny zkratkou EP nebyly správně interpetovány řídící kódy.