Některé potvrzení ze mzdové evidence je možné vytisknout s razítkem a podpisem. Pokud chcete funkci použít, je nutné také aktualizovat program DOSPrint na verzi 4.5.

V daňové evidenci lze ve vzájemném zápočtu určit účet nebo pokladnu pro zápis do peněžního deníku.

Z XML souboru kontrolního hlášení bylo na základě jeho úpravy definice ze strany MF odstraněno id datové schránky poplatníka.

Jsou provedeny úpravy pro snadnější prodej knih v režimu osvobozeného plnění DPH.

Byly odstraněny drobné nedostatky verze 34.000.

Podrobnosti a další návody naleznete v rozdílové PDF příručce.