Instalace programu ve Windows 2000, XP a vyšší - nastavení FILES

Při instalaci programu do operačního systému Windows 2000 a Windows XP je nutné v souboru WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT upravit systémovou proměnnou FILES na hodnotu nejméně 80. Pokud instalujete verzi 12 a vyšší z CD pomocí programu SETUP.EXE, provede tuto úpravu instalátor.

Jestliže je účetnictví v celoobrazovkovém režimu zobrazováno na poloviční výšce obrazovky, je operačním systémem nastaven 50 řádkový režim, zatímco GRAND je vyvinut pro 25. řádkové zobrazení. Upravte proto ve Windows XP vlastnosti spouštěcí ikony: Kursorem myši ukažte na ikonu účetnictví a stiskněte pravé tlačítko myši. Pak v menu zvolte Vlastnosti. Na kartě rozvržení v rámečcích Vyrovnávací paměť zobrazení i Velikost okna zadejte šířku 80, výšku 25. V kartě možnosti zvolte zobrazení na celou obrazovku.


1

Ve Windows2000 je volba pro zadání rozměru obrazovky přístupná ve vlastnostech běžícího programu (nikoliv ve vlastnostech ikony). Účetnictví nejprve spusťte. Jste -li v celoobrazovkovém režimu, stiskněte například klávesu Alt+Tab, čímž se přepnete do Windows. Poté ukažte na liště úloh na tlačítko zobrazující spuštěné účetnictví a stiskněte pravé tlačítko myši.Další postup je analogický s nastavením ve Windows XP popsaný v předchozím odstavci, pouze při uložení nastavení ikony budete v další obrazovce vyzvání k určení platnosti nastavení - zda se mají zadané hodnoty aplikovat pouze na aktuální běh programu, nebo se má změnit zástupce. Nechejte změnit zástupce. Nové nastavení se projeví až po novém startu účetnictví. 

Pokud GRAND po spuštění na úvodní obrazovce vypíše následující zprávu:

Pozor: obsazení operační paměti počítače nedovoluje spustit extended runtime FoxPro - program nebude mít dostatek paměti k správnému provedení všech činností

upravte povelový soubor nebo zástupce, kterým účetnictví spouštíte a doplňte do řádku s GRAND21.EXE parametr +X. Povel po úpravě tedy bude:

GRAND21.EXE +X

Dalším rozdílem při instalaci do těchto operačních systémů oproti Windows 95, 98 je odlišné spouštění české klávesnice, kdy není funkční příkaz KEYB a je pro zapnutí české klávesnice v kódování LatinII nutné použít povel:

KB16 CZ 852

pro vypnutí povel:

KB16 US

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9