Zákonem č. 260/2022 Sb. byl snížen vyměřovací základ osob, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát. Změna má vliv i na snížení základu ZP u chráněných dílen z 14 570 Kč na 11 014 Kč. Účinnost zákona je od 31.08.2022 a dle aktualizované informace o vyměřovacím základu a výpočtu pojistného VZP vyplývá, že snížený základ ZP 11 014 Kč se u chráněných dílen použije až u mezd za září 2022. Odpovídající aktualizace Grandu bude k dispozici v druhé polovině tohoto měsíce.