Přiznání daně z příjmu právnické osoby – rozvaha, výsledovka

Finanční správa ve svém vyjádření  z 13. března 2015 upozorňuje, že u poplatníků, kteří mají povinnost podávat elektronické podání, je nutné u daně z příjmu právnické osoby vyplnit rozvahu a výsledovku přímo v přiznání. Rozvaha a výsledovka vložená jako příloha ve formátu PDF nebude akceptovaná a podavatel bude vyzván k odstranění vad podání podle § 74 DŘ.

Lze exportovat rozvahu a výsledovku z Grandu v požadovaném formátu XML?

V současné verzi bohužel ne, prozatím je jediným řešením, jak požadavek MF splnit, ruční vyplnění rozvahy a výsledovky v daňovém přiznání.

Chybějící podpora XML formátu v Grandu je daná jednak tím, že jsem se o této změně dozvěděl až ke konci února. Druhým důvodem je, že ani formulář na Daňovém portálu neumožňuje samostatný import rozvahy a výsledovky. Kdyby Grand vytvářel XML soubor celého daňového přiznání obsahující pouze rozvahu a výsledovku, nebude toto řešení vyhovovat uživatelům, kteří pro výpočet a sestavení daně z příjmu právnické osoby používají specializované programy (např. Form studio).

V dubnu se budu snažit kontaktovat Daňovou správu s návrhem o doplnění importu rozvahy a výsledovky přímo do elektronického formuláře daně z příjmu alespoň pro příští rok. Obdobně bych chtěl oslovit kolegy z firmy Kastner software, kteří vyvíjejí program Form studio. Používáte-li jiný program na daňová přiznání, dejte mi vědět, oslovím i je.

Jednání se správou sociálního zabezpečení

13. března svolala Česká správa sociálního zabezpečení konferenci pro vývojáře mzdových systému, na které byli programátoři požádáni o spolupráci při ověření správnosti elektronických podání již na straně klienta ještě před zasláním podání na ČSSZ. V Grandu to již plně řeší stávající verze 25.120.

Při té příležitosti jsem se snažil přítomným odpovědným osobám zastupujících správu sociálního zabezpečení vysvětlit, že současný stav elektronických podání podávajícího znevýhodňuje oproti papírové podobě především v tom, že zvláště při zasílání datovou schránkou chybí jednoznačné potvrzení prokazující přijetí i jeho obsah v lidsky přehledné formě.

Upozorňoval jsem, že daňová správa a některé ZP umožňují nahlížet do části jejich evidence, případně dodatečně tisknout obsahy některých podání. Navrhoval jsem, aby alespoň do doby zavedení nahlížení do evidence ČSSZ, bylo jako potvrzení podání mailem zasíláno elektronicky podepsané PDF. Tím by se řešila jak obsahová kontrola, co bylo na ČSSZ přijato, tak by to bylo průkazné i z hlediska splněné povinnosti zaslání přehledu poplatníkem. Také by to výrazně ulehčilo předávání mzdových přehledů klientům při externím zpracování mezd.

Pokud můj postoj sdílíte, bylo by dobré, abyste vhodnou formou ČSSZ o zavedení takové služby žádali také.

Elektronická evidence tržeb

V příloze tohoto mailu najdete krátký popis, jak by elektronická evidence měla fungovat, jaká u ní vidím úskalí i závěr, k němuž jsem dospěl. Tento text chci zaslat politickým stranám, svému poslanci a senátorovi a uveřejnit na Britských listech. Ať již máte k elektronické evidenci jakýkoliv názor, pokud chcete něčemu předejít, něco změnit, udělejte to nyní!

Aktualizace Grandu na verzi 25.200

V týdnu od 23. března 2015 bude zveřejněna aktualizace obsahující především úpravu pro podání přílohy k žádosti o nemocenskou dávku, která je z hlediska XML souboru doplněna o informaci, zda má zaměstnanec exekuce a zda je v insolvenčním řízení.