Nemocenské dávky - prodloužení čísla rozhodnutí na 18 znaků
Počet znaků čísla rozhodnutí nemocenské dávky je běžně 7 nebo 8 znaků u papírové formy, 10 nebo 18 u elektronické. Protože se občas můžete setkat i dlouhým, osmnácti znakovým číslem, byl na tuto délku upraven i formulář v GRANDu. Číslo zadávejte bez případných mezer.

Hromadné zpracování stálých plateb v platebním příkazu
Při zadání několika stálých plateb do platebního příkazu je možné je v menu mezerníkem označit a zpracovat hromadně.

Import bankovních výpisů formátu CSV pro ČSOB internetbanking
Do bankovních výpisů je doplněn import ve formátu ČSOB internetbanking - CSV.

Aktualizace formátu bankovního výpisu Poštovní spořitelny
Poštovní spořitelna změnila formát bankovního výpisu. Program byl na nový formát upraven.

Rozšíření možností masek pro určení účtu při importu bankovního výpisu
V definici masky pro určení účtu při importu bankovních výpisů lze použít následující zadání symbolů (nápověda uvedena i ve formuláři masky):
* (hvězdička)   údaj musí být zadán, hodnota je libovolná
- (pomlčka)     údaj nesmí být vyplněn
123*            požadovaná částečná shoda počátečních znaků (např. 1234)
123             požadovaná přesná shoda
(nezadáno)      údaj je ignorován

Prodloužení úvodního textu na některých tiskopisech faktury
Na tiskopisu faktury se zhuštěným textem je prodloužen úvodní text na celou řádku.

Import partnerů z ARES - úprava pro načtení adresy
Import partnerů z ARES nemusel v některých případech uvádět adresu.
Je to způsobeno úpravami registračních databází na straně státu, kdy je v těchto případech adresa uvedena pouze v tzv. textové formě bez rozčlenění na ulici, obec a PSČ. Grand se snaží zpracovat i takový formát, ale správnost není zaručena. Na takový případ bude uživatel upozorněn v obrazovce zobrazující informace stažené z ARESu.

Společné nastavení sloupců seznamu pro všechny uživatele Grandu
Do programu byla doplněna možnost společného nastavení sloupců seznamu shodně pro všechny uživatele programu. Nastavení provedete v menu "Konec-Nastavení programu-Prostředí", ve formuláři stiskněte tlačítko <Další> umístěné vlevo dole.

Export nastavení sloupců seznamu do ostatních účtovaných firem
Nastavení sloupců seznamu můžete exportovat do jiných účtovaných firem. V seznamu, jehož rozvržení sloupců chcete exportovat stiskněte klávesu F11, poté Ctrl+E a zvolte firmy, kam bude aktuální definice sloupců překopírovaná.

Přenos textů mezi Grandem a Windows pomocí clipboardu
Pomocí této funkce můžete jednoduše vkládat například mailové adresy z Outlooku do adresáře partnerů.
a) přenos textu z Windows do Grandu
Ve Windows si označte text a klávesou Ctrl+C vložte do clipboardu.
V Grandu text vlepíte do právě editovaného údaje tak, že stisknete Alt+V a v menu zvolíte přenos z clipboardu windows.
b) text z Grandu do Windows
Stisknete-li v Grandu při editaci údaje klávesu Alt+W, uloží se obsah editoru do clipboardu Windows. Text pak můžete obvyklou klávesou Ctrl+V vlepit ve Windows programu (například v textovém editoru) na libovolné místo.