Doklady v kontrolním hlášení se do XML souboru pro elektronické podání exportují včetně haléřů. Dle poučení jsou přípustné obě možnosti - se zaokrouhlením na koruny nebo včetně haléřů. Varianta s haléři se lépe kontroluje proti přiznání DPH (celkové součty jsou přesnější).

Doklady kontrolního hlášení lze pro všechny oddíly najednou exportovat do excelu. Export provedete v seznamu dokladů libovolného oddílu klávesou F10, menu Exprot dat.

V základní sestavě rekapitulace mezd jsou mzdové složky prémií, jiných dávek a srážek udělány dynamicky podle použitých složek ve mzdách.

V Tisku ve Windows je doplněna podpora pro PDFCreator verze 2.2 (autoři tohoto programu změnili názvy objektů a proto s ním starší verze Tisku ve Windows nedokázala pracovat).