V programu je doplněna kontrola zaměstnanců na insolvenčním rejstříku. Kontrola probíhá po zadání období v nové mzdě nebo v menu personalistiky. Bližší podrobnosti naleznete v PDF rozdílové příručce.

Je upraven XML soubor ročního vyúčtování srážkové daně, sloupec 9 (dodatečné vyúčtování), ve kterém jsou nulové hodnoty, se zcela vynechává.

Ve formuláři kontrolního hlášení program informativně uvádí i seznam daňových dokladů, které patří do přiznání DPH, ale nejsou uvedeny v kontrolním hlášení. Smyslem je poskytnou účetnímu rychlý přehled o těchto dokladech.

Oprava - při zápisu daňového dokladu s běžným uskutečněným plněním DPH nad 10.000 Kč program ve formuláři pro doplnění údajů pro kontrolní hlášení  nesprávně uváděl oddíl A.5, ačkoliv doklad patří do A.4. Při sestavení kontrolního hlášení byl doklad i ve starších verzích programu zařazen správně do A.4.

Oprava - roční vyúčtování důchodového pojištění někdy nešlo sestavit.

verze  26.050

Oprava - v kontrolním hlášení v oddílu A.2 program krátil 14 místná DIČ (z Nizozemska, Litvy, Británie) o jeden znak.
 

verze  26.040

Oprava - dynamicky vytvářené složky v základní sestavě rekapitulace mezd ve verzi 26.030 nerespektovaly případně nastavený filtr na středisko, výplatní místo a podobně.