V PDF rozdílové příručce je popsáno, jak zadat doplatek do minimálního základu ZP v případě překážek na straně zaměstnavatele (např. z důvodu COVID), kdy je celé pojistné z doplatku povinen doplatit zaměstnavatel.

Pro příjmy z dohody o provedení práce DPP zakládající účast na zdravotním pojištění, kde je současně povinnost minimálního vyměřovacího základu, je v programu pro tento případ automaticky založen typ pracovního poměru DPPZP.
Pro dohody o pracovní činnosti DPČ je v těchto případech typ pracovního poměru zapotřebí založit ručně. Bližší podrobnosti jsou v rozdílové PDF příručce.

V programu byl aktualizován formát XML souboru pro NEMPRI, kde došlo ke změně v části pro přiložené přílohy, například exekuce.

Do e-neschopenek byly doplněny údaje Id případu a Změna atributu.

V seznamu e-eneschopenek je k dispozici klávesa Ctrl+Enter, která k aktuální neschopence zobrazí všechny související se stejným číslem rozhodnutí.