Od 01.06.2020 byl zákonem 231/2020 Sb. zvýšen měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 7.903 na 11.607 Kč. Změna má vliv pouze u zaměstnavatelů s více než 50 % osobami se zdravotním postižením (volba v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní", tlačítko Další).