Do číselníku partnerů byla doplněna dodatečná kontrola na zrušení registrace dodavatele na ARES.

Oprava - ve zcela atypickém případu, kdy si uživatel udržuje číselník typů sazeb DPH sám, nebyly od verze 30.500 v kontrolním hlášení načteny částky u typů označených tzv. pevnou sazbou. Při prvním vstupu do firmy s tímto případem program problém kontroluje a případně ohlásí. V běžných případech je vše v pořádku.