Ve mzdovém listu za rok 2021 se povinné pojistné za firmu uvádí až na konci seznamu.

Při přípravě dat na rok 2021 program upozorňuje na případ, kdy si u uživatelsky definovaných druhů mzdy nenastavíte zápočet do dovolené.

Pro hromadné zadání stravenkového paušálu zaměstnancům si nejprve v personalistice v seznamu zaměstnanců mezerníkem označte zaměstnance, kterým chcete stravenkový paušál přiřadit. Pak v seznamu zaměstnanců stiskněte klávesu F10 a v menu zvolte "Hromadné přidělení mzdové složky". V následujícím formuláři zvolte složku "STP" a rozsah změn "označené zaměstnance".
Příznak je automaticky zapnut i u stravenkového paušálu dříve zadaného do stálých složek mzdy v nižší verzi programu.