Oprava - při výpočtu mimořádného příspěvku karantény/izolace pokračující z března do dubna se dle aktualizovaného výkladu MPSV musí v dubnu zohlednit i částky z března a zjištění limitních hodnot provést za oba měsíce. Pokud jste již takový dubnový příspěvek nechali vypočítat ve starší verzi programu, vstupte do nemocenské dávky karantény/izolace a znovu ji uložte. Program znovu nabídne výpočet mimořádného příspěvku zohledňující výše uvedený požadavek. Podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.

Mimořádný příspěvek karantény/izolace je prodloužen až do konce června 2021.


Bližší  podrobnosti naleznete v