Antivirus - změny od března 2021. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování. Formulář v programu je proto doplněn datem podání vyúčtování.

Pro březen a duben 2021 je zaveden mimořádný příspěvek až 370 Kč za kalendářní den při nařízené karanténě nebo izolaci, která vznikla po 28.2.2021.

Od března až do konce roku 2021 platí nový formulář měsíčního přehledu sociálního pojištění kvůli možnosti odpočtu mimořádného příspěvku za karanténu a izolaci. Odpočet lze uplatnit do tří kalendářních měsíců po skončení karantény.

Druhy mzdových složek nemocí jsou doplněny o druh IZO Izolace a do jiných dávek je přidán druh MPK Mimoř.příspěvek karanténa.

Po výběru elektronické neschopenky ve mzdě k zápisu do nemocí se zobrazí formulář s podrobnými údaji e-neschopenky.

Do bankovního výpisu je doplněn import podrobného seznamu hrazených faktur ze Zásilkovny.
 

Bližší  podrobnosti naleznete v