Do programu je doplněn u srážek mezd nový typ pro náhradní výživné.

Zákonem č. 285/2021 Sb. bylo zvýšeno roční daňové zvýhodnění na druhé dítě z 19.404 Kč na 22.320 Kč a na  třetí a každé další dítě  z 24.204 Kč na 27.840 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává v původní výši 15.204 Kč. Nové sazby daňového zvýhodnění se uplatní až při ročním zúčtování daně z příjmu a v daňovém přiznání, kde důsledkem může být výrazný přeplatek daně.

Při zadání stálé srážky výživného v personalistice můžete zapnout sledování nedoplatků výživného, které mohou vznikat například nízkou mzdou při delší nemoci, neplaceném volnu a podobně. V takových případech bude program ve stálé srážce evidovat a aktualizovat celkový nedoplatek, který se bude snažit uplatnit v dalších, pozdějších mzdách.

Při vstupu do nové mzdy program nově upozorňuje na případ, kdy je hodinový průměr pro náhrady, nemoci, příplatky atd. vypočten jako pravděpodobný. Zobrazení upozornění můžete změnit v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní, kde stisknete tlačítko Další.

U každé skladové karty je možné zadat doplňkový dlouhý text, který se bude tisknout v prodejním dokladu - faktuře, hotovostním příjmovém dokladu nebo dodacím listu. Text můžete použít například pro uvedení údajů k recyklačnímu poplatku na faktuře.

V emulátoru VDOS lze zvětšit počet zobrazovaných řádků a sloupců. Zvětšení má význam především pro seznamy, kde je přehledněji vidět více informací. Nastavení zobrazovaných řádků a sloupců provedete v menu "Konec - Nastavení programu - Nastavení VDOSu". Základní rozlišení je 25 x 80, doporučené větší je 43 x 132. Změna rozlišení se provede až po ukončení a novém startu GRANDu.

Při rychlejším psaní v režimu VDOS mohlo dojít k vynechávání napsaných znaků. Řešení spočívá v doplnění konfiguračního příkazu IDLELOW= 50000 do souboru VDOS2\CONFIG.TXT. Při prvním spuštění GRANDu po aktualizaci na verzi 21.300 dojde k automatické úpravě tohoto souboru, ale změna se projeví až při dalším startu.

Chyba při odesílání mailů z GRANDu nebo DOSPrintu v 64 bite Windows: ve Windows 64 bite se obvykle instalují mailové programy Outlook nebo Thunderbird také v 64 bite verzi. Bohužel se 64 bite verzí neumí pracovat podpůrné knihovny programů GRAND, DOSPrint a Tisk ve Windows. Pokud chcete odesílat maily (například faktury zákazníkům) přímo z těchto programů, instalujte mailové klienty v 32 bite verzi.