Aktualizován formulář přiznání DPH na vzor 23. Ve formuláři se změnil především popis a význam řádku č.24. Dále jsou v řádku 26 a 45 upřesněny v popisu paragrafy. Máte-li plnění, které bylo ve starším formuláři přiznání DPH vykazováno na řádku 26 a v novém formuláři má být vykázáno na řádku 24 (poskutnutí služeb osobám nepovinným k dani v jiném státě EU), musíte při zadávání dokladů použít odpovídající typ dokladu DPH "SU Zasílání zboží do EU", nebo opravte řádek přiznání v sazbách DPH v menu "Doklady - Čísleníky - Typy sazeb DPH". Přejmenování názvu typu dokladu SU a odpovídajících sazeb DPH bude provedeno až při přípravě dat na rok 2022.