Program Antivirus A byl prodloužen do 28.2.2022 (příspěvek 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně 39 000 Kč na zaměstnance měsíčně). Antivirus B byl znovu aktivován pro období 1.11.2021 až 28.2.2022 (příspěvek 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč). Sestavy jsou v menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Mzdové náklady firmy-Refundace náhrad ANTIVIRUS. Zpráva MPSV: www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_29_11_2021_AntivirusAB.pdf

Byly opraveny drobné chyby související se zavedením souběžného číslování počítadel v různých rocích.