Vládní návrh Zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě prošel 01.12.2021 poslaneckou sněmovnou ve 2. čtení, v němž došlo ke změně doby podpory. Mimořádný příspěvek by se měl poskytnout u karantén a izolací začínajících až v prosinci 2021 (původní vládní návrh začínal s podporou již v listopadu). Mezd za listopad se tedy mimořádný příspěvek týkat nebude a program bude pro výpočet mimořádného příspěvku za prosinec aktualizován až po dokončení legislativního procesu. Původní vládní návrh naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=50, úpravy ve schváleném znění zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=9&ct=50&ct1=1

Pro rok 2021 byl zveřejněn nový formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 25, v němž bylo oproti minulému roku vynecháno povinné pojistné a celkový součet na řádku 2 a 3.

Žádost o roční zúčtování záloh byla aktualizovaná na vzor 2. V části prohlášení poplatníka k odpočtu úroků přibyly dvě volby upřesňující, zda se jedná o úroky úvěrů obstaraných před rokem 2021 nebo od roku 2021.
Je zapotřebí aktualizovat program Tisk ve Windows na verzi 31.500.

Do formuláře Ukončení nemoci a datové věty pro elektronické podání HZUPN byl přidán nepovinný element zahranicni, který je důležitý v případě, že byla neschopenka vydána v zahraničí a proto je číslo potvrzení nepovinné a může mít libovolný formát. Pro elektronické podání na VREP ČSSZ je nutné aktualizovat i program Epodani na verzi 31.500, jinak bude při kontrole odesílaného XML souboru oznámena chyba formátu.

Je umožněno souběžné číslování dokladů jednou číselnou řadou ve více rocích. Chcete-li tuto možnost využívat, přečtěte si PDF rozdílovou příručku.

Pokud jste si pro vzájemné zápočty založili vlastní číselnou řadu ve starší verzi GRANDu, musíte v číselníku počítadel v menu Doklady - Číselníky - Počítadla (čís.řady) - Oprava změnit její určení z Ostatní na Vzájemné zápočty. Bez této úpravy by se v evidenci vzájemných zápočtů tato řada již nenabízela!

Byl přidán import objednávek zákazníků ve formátu Money.

Definice sloupců seznamů lze exportovat do jiných účtovaných firem nebo uživatelů programu.