Daší závažný vývoj v normativních nákladech pro výpočet srážek: 09.03.2022 vydal Krajský soud v Hradci Králové pod číslem Spr. 1435/2022 opatření, které insolvečním správcům pro řízení probíhající u KS v Hradci Králové ZÁVAZNĚ stanovuje povinnost použít normativní náklady v původní výši bez navýšení, tedy v částce 6.815 Kč. Lze očekávat, že se o toto nařízení začnou opírat i další insolvenční správci s insolvencemi příslušejícími jiným soudům.

Jsme tedy v situaci, kdy insolvenční správci zřejmě začnou po seznámení s výše uvedeným opatřením KS vyžadovat výpočet insolvenční srážky dle nižších normativních nákladů 6.815 Kč. Důsledkem bude nutnost používat k výpočtu insolvenčních srážek a exekucí normativní náklady ve výši 6.815 Kč, byť je to v rozporu s nezávaznými, před pár dny uveřejněnými stanovisky Ministerstva spravedlnosti a MPSV, na základě kterých byly v programu navýšeny normativní náklady na 7.935 Kč. Bohužel v rámci právního chaosu také není vyloučená možnost, že později bude opatření Krajského soudu znovu vyvráceno Nejvyšším správním soudem, takže i nyní chybí právní jistota, která by byla v případě jednoznačně napsaného zákona.

Z výše uvedených důvodů program po aktualizaci při prvním vstupu do mzdy roku 2022 uživatele znovu vyzve k rozhodnutí, jaké normativní náklady se mají používat, zda 6.815 Kč nebo 7.935 Kč s tím, že preferovaná částka by dle soudního rozhodnutí měla být opět 6.815 Kč.