Zákonem č. 255/2020 Sb. došlo od června 2020 k nenápadné, ale zásadní změně stanovující povinnost elektronického podání přehledu pojistného. Podání přehledu v papírové formě je povoleno pouze ve vyjímečných případech především z technických důvodů, které jsou vyjmenovány v § 61 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění.

Přehled za červen a dále můžete v GRANDu podat elektronicky prostřednictvím:
a) datové schránky
b) portálu VREP

Odeslání přehledu datovou schránkou

Máte-li datovou schránku, stačí zadat její přístupové údaje do menu Konec - Firemní údaje - Firma, tlačítko Datová schránka, nebo je zadávat vždy při každém podání.

Ve formuláři Přehledu pojistného na spodním okraji druhé strany zapněte volbu Uložit do XML a zvolte si vhodný adresář, do něhož bude XML soubor uložen. Poté sepněte spínač odeslat datovou schránkou.

Odeslání přehledu portálem VREP

Pro odesílání prostřednitvím portálu VREP je nezbytné vlastnit elektronický kvalifikovaný podpisový certifikát, který vydává například Česká pošta (viz https://www.postsignum.cz/postup_pro_ziskani_certifikatu.html). Tento certifikát je potřeba zaregistrovat na ČSSZ tak, že své příslušné pobočce předáte sériové číslo certifikátu a jeho vystavitele.

Dále je nutné instalovat program EPodani například z https://www.redlich.cz/index.php/ucetnictvi-grand/grand-aktualizace/grand-epodani
Při prvním spuštění EPodání je zapotřebí zadat údaje o uživateli a vašem elektronickém certifikátu. Teprve poté je možné odeslat elektronické podání.

Vlastní podání přehledu pojistného je obdobné jako při podání datovou schránkou, tedy je nutné v Přehledu pojistného na spodním okraji druhé strany zapnout volbu Uložit do XML a zadat vhodný adresář, do něhož bude XML soubor uložen. Pak sepnout spínač odeslat na VREP pomocí EPodani.

Bližší podrobnosti naleznete v plné příručce k programu GRAND v kapitole 58.3 na straně 398. Příručka je ke stažení například zde:

Budete-li potřebovat pomoc s instalací certifikátu nebo nastavením programu EPodání, obraťte se na mne.