Do programu je doplněna tisková sestava pro zjištění sníženého základu pro účely prominutí pojistného na sociální zabezpečení za měsíce červen až srpen 2020. Naleznete ji v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění - COVID prominutí pojistného. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v rozdílové PDF příručce.

Pro červen až srpen je aktualizovaný tiskopis Přehled o výši (sociálního) pojistného, v němž je doplněna volba, zda snížení vyměřovacího základu uplatňujete a dále výše tohoto sníženého vyměřovacího základu.

Uplatňujete-li snížení pojistného a používáte-li k vyplnění přehledu program Tisk ve Windows, musíte jej také aktualizovat na verzi 30.300! Obdobně aktualizujte i program EPodání, odesíláte-li XML soubory prostřednictvím kanálu VREP. Je to důležité i z toho důvodu, že snížení pojistného nelze nárokovat zpětně a při odeslání přehledu nebo XML souboru platného do května 2020, který neobsahuje údaje o snížení, není možné dle informací ČSSZ snížení uplatnit ani v opravném přehledu!