Přímo ve formuláři pro zadání náhrad a dalších údajů mzdy se zobrazuje zůstatek dovolené.

Při nástupu nového zaměstnance až v průběhu měsíce, kdy zaměstnanec u vás podepsal prohlášení poplatníka a zároveň daňové slevy v tomto měsíci uplatnil již u předchozího zaměstnavatele, zadejte ve mzdových údajích v personalistice podpis prohlášení na měsíc nástupu a sepněte volbu slevy uplatnit až další měsíc. Program při výpočtu mzdy v měsíci nástupu vždy použije zálohovou daň a daňové slevy ve mzdě uplatní až v měsíci následujícím po podpisu prohlášení.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu naleznete novou přehledovou sestavu stravenkového paušálu.

Předkontace pro zaúčtování mezd budou doplněny o stravenkový paušál.